Projectleider of interim-manager

 

Hoe organiseer je een project voor de begeleiding van statushouders? Hoe pak je het aan leerplichtige jongeren die niet naar school gaan (thuiszitters), weer te motiveren? Een ander voorbeeld: u bent onzeker over de effectiviteit van een interventie en wilt daarom een evaluatie. Of de invoering van een nieuwe werkmethode of registratiesysteem komt maar niet van de grond. Het opstellen van een programma van eisen voor een nieuwe huisvesting lukt niet goed. Er zijn altijd klussen die in uw organisatie blijven liggen, maar die toch of (ineens) dringend moeten gebeuren.

Daarbij kunt u misschien een regisseur gebruiken.

Wat kan ik voor u doen?

 

Meedenken over actie op een maatschappelijk vraagstuk, een nieuw aanbod ontwikkelen of een pilot opzetten en dan vooral in het sociale domein, daar ben ik goed in als projectleider. Dus ziet u in de samenleving een maatschappelijk vraagstuk dat u, als overheid, uitvoerende instelling of belangenorganisatie, wilt adresseren? Dan kunt u mij vragen en gebruikmaken van mijn brede netwerk en kennis over het sociale domein. Of is er een verbeteropdracht in een team, dan kan u mij vragen als interim-manager.

Projecten

 

Bekijk een selectie van de projecten die Lohman Kwaliteitszorg eerder heeft afgerond.

Wilt u meer weten?

 

Neem vrijblijvend contact met mij op.

 

Lohman Kwaliteitszorg
Kievitsbloem 78

2631 TV Nootdorp

mariet@lohmankwaliteitszorg.nl

06 – 1125 3682