Hoe pak ik het aan?

 

Wat kunt u verwachten als u mij inschakelt voor een opdracht, Kortgezegd kom ik kennismaken en analyseer de vraag, bied een offerte aan en ga bij akkoord aan de slag. als projectleider, interim-adviseur. Dan weet u zeker dat er beweging in komt! Door focus, een frisse blik en de onafhankelijkheid van iemand die tijdelijk komt. Ik heb immers maar één belang en dat is de opdracht met succes afronden.

 

Een eerste verkenning
In een kennismakingsgesprek bespreek ik graag uw vraag. Daarna stuur ik altijd een eerste analyse, een ‘scan’ van uw vraagstuk. Als we in het eerste gesprek bemerken dat er meer nodig is dan één gesprek, steek ik er, met u als opdrachtgever, meer tijd in. Dan volgen ook gesprekken met anderen in uw organisatie. Want ik ben ervan overtuigd dat de basis voor succes ligt in de eerste verkenning van de verbeteropdracht.

Offerte
Het kennismakingsgesprek en de ‘analyse van uw vraag is kosteloos. Deze vormt de basis voor een offerte. Na de eerste verkenning bied ik u de offerte aan.

Aan het werk
Ik werk altijd volgens een plan van aanpak. Dat leg ik aan u voor. Zijn we het eens, dan ga ik aan de slag.

Ik sta voor een aanpak waarbij we met een analytische bril naar een project kijken, maar het direct vertalen van heel breed naar een praktisch vraagstuk, en met creatieve oplossingen. Ik wil allereerst overzicht krijgen, mogelijke kansen zien. Ik kan goed van iets ingewikkelds een eenvoudig vraagstuk maken, door het vraagstuk cijfermatig aan te pakken en door het werkproces te verduidelijken. Direct resultaat boeken vind ik belangrijk, zodat iedereen enthousiast kan raken over de ontwikkelingen. En gemakkelijk mee kan gaan in veranderingen, mede doordat ik met vuur duidelijk kan maken waarom verbeteringen nodig zijn.

 

Een mooi voorbeeld: Veilig thuis

 

Om mijn manier van werken te illustreren geef ik een recent voorbeeld.

 

Bij de start van Veilig Thuis, ontstaan uit een fusie van Advies en Meldpunt Kindermishandeling en Steunpunt Huiselijk Geweld, was er geen duidelijkheid over de financiering. Het te besteden bedrag lag vast, al het personeel bleef in dienst én het aantal meldingen dat in behandeling moest worden genomen lag vast. Maar niemand kon vertellen of dit haalbare kaart was. Zeker niet toen het aantal meldingen plotseling in korte tijd met 20% toenam.

Mijn aanpak slaagde door in contact te blijven met landelijke ontwikkelingen, cijfermatig sterk en continu in overleg te zijn met alle medewerkers over de uitvoering. Want zonder inbreng van de medewerkers was dit nooit gelukt.

 

Bekijk een selectie van de projecten die Lohman Kwaliteitszorg eerder heeft afgerond.