Waarom 'Lohman Kwaliteitszorg'

 

Mensen vragen hoge kwaliteit van de hulp die ze krijgen. Hulpverleners op hun beurt willen die kwaliteit bieden. Werken aan dergelijke goede zorg voor klanten, daar draait het om in organisaties, instellingen en bij overheden. Werken aan kwaliteit is een continu proces van verbeteren, dat verbeterproces noemen we kwaliteitszorg. En dat is mijn core business. Daarom koos ik de naam Lohman kwaliteitszorg.

Kwaliteitsverbetering
Je kunt kwaliteitszorg ook theoretisch omschrijven: als het aansturen van een continu verbeterproces om zodoende de kwaliteit van de zorg op een gewenst hoger peil te brengen. Daarbij voel ik me thuis: als ingenieur Civiele Techniek kan ik goed vertalen van theorie naar werkprocessen. De relatie leggen tussen de eigen doelen en ambities, de borging daarvan in beleid, management en processen, en de vraag hoe de resultaten zich verhouden tot de gestelde doelen.

Projecten

 

Bekijk een selectie van de projecten die Lohman Kwaliteitszorg eerder heeft afgerond.