Kennismaking

 

Ik geloof dat de wereld gelukkiger wordt als twee mensen gelukkiger worden, ook al zijn het er maar twee. Paulo Coelho (Braziliaanse schrijver, 1947 - )

 

Prettig kennis te maken, ik ben Mariet Lohman, de vrouw achter Lohman kwaliteitszorg.

Waar sta ik voor?

 

De manier waarop ik in het leven sta, geeft me ook richting in mijn werk. Ik sta voor een samenleving waar iedereen ertoe doet en een kans krijgt. Waar we met elkaar, voor elkaar iets betekenen. Ik draag bij aan verandering, ook als het maar hele kleine stappen zijn, omdat je altijd bijdraagt aan de boodschap “de ander doet ertoe”.

Wat karakteriseert mij?

 

Als u me vraagt wie ik ben, zal ik allereerst zeggen: een maatschappelijk betrokken mens. Iemand met oog en hart voor wat er in de wereld gaande is. Die daar niet alleen naar kijkt, maar er ook bij betrokken wil zijn. Iemand met lef en passie voor haar werk, die hindernissen niet uit de weg gaat. Oprecht geïnteresseerd in anderen, maar ook gek op cijfers! Een doorzetter, eigenzinnig, avontuurlijk, leergierig en nieuwsgierig, een goede luisteraar.

Als projectleider en interim manager

Ook in mijn werk ben ik datzelfde maatschappelijk betrokken mens. En, na 25 jaar leiding geven, mag ik me een ervaren en vakkundig manager en projectleider noemen. Een generalist, een pionier, iemand die beweging brengt, graag samenwerkt en die gedijt in een innovatieve omgeving. Ik neem verantwoordelijkheid en daag mezelf uit. Maar doe dat ook naar anderen, stel hoge eisen aan mijn omgeving als het gaat om het aanpakken van vraagstukken. Sinds 2017 ben ik ondernemer, werkend onder de naam Lohman kwaliteitszorg.

Hoe ben ik zover gekomen?

 

In de jaren dat ik heb leidinggegeven, staan sommige ervaringen markant op de voorgrond. Ze hebben me mede gevormd tot de mens en de ondernemer die ik nu ben.

 

Van puberdroom naar realiteit

De wens om in een ver land te gaan werken, had ik al vroeg. Toen ik op 18jarige leeftijd door India reisde zag ik de mogelijkheid dat ook echt te gaan doen. Ik besloot drinkwateringenieur te worden en daar te gaan werken. Ik ging inderdaad naar het buitenland, maar India werd het niet.

Werken voor mensen in nood

Na mijn studie aan de TU Delft werkte ik tien jaar lang bij Artsen zonder Grenzen, als drinkwaterspecialist en als projectleider van gezondheidszorgprojecten in oorlogsgebieden. Wat mij het meeste aantrok in Artsen zonder Grenzen was de eenvoud van het kader: “werken voor mensen in nood, die anders de zorg niet krijgen”.

Manager in oorlogsgebieden

In die jaren heb ik vaak moeten werken onder hoge druk en in zeer onveilige omstandigheden. Daarmee heb ik een schat aan ervaring opgedaan. Geleerd hoe je veiligheid creëert voor jezelf en je team. Door te luisteren naar iedereen om me heen, me open te stellen voor wat ieder had in te brengen, vooral de lokale bevolking en hun leiders, heb ik in elk geval de veiligheid voor de internationale en nationale werkers kunnen vergroten. Geleerd ook dat elke situatie vraagt om een eigen aanpak omdat de omstandigheden nooit dezelfde zijn. Die ervaringen en manier van werken heb ik meegenomen naar Nederland. Ik zie dat als een geschenk: door te hebben gewerkt in een omgeving waar dat nodig was, is het mijn natuur geworden om te luisteren en open te staan voor wat de omgeving mij vertelt over problemen/kansen en oplossingen.

Aanpak huiselijk geweld

In Nederland kon ik in de aanpak Huiselijk Geweld precies dit werk voortzetten. Want ook hier ging het om mensen die kwetsbaar zijn, met diverse  culturele achtergronden. Ik voelde me als een vis in het water. Ik heb er de afgelopen zestien jaar (aan) gewerkt, een tijd vol innovatie, waaraan ik vol passie en deskundig heb bijgedragen. Ik heb bijvoorbeeld aan de wieg gestaan van vernieuwingen als Veilig Thuis, mannenopvang, samenwerking Politie en Openbaar Ministerie in de aanpak van huiselijk geweld. En er kwam aandacht voor het ‘huisverbod’ en eer-gerelateerd geweld, voor mensenhandel en ouderenmishandeling. Ook in die tijd heb ik veel kennis en ervaring opgedaan: voor grote veranderopdrachten gestaan, zoals reorganisaties, verschuiving van AWBZ naar WMO en bezuinigingsopdrachten.

Schulddienstverlening en Beschermingsbewind

Mijn eerste grote opdracht na Veilig Thuis was bij de gemeente Rotterdam, waar ik een project heb opgezet om vanuit de gemeente meer grip te krijgen op de instroom en doorstroom van inwoners die onder bewind zijn gesteld. Lees daar meer over bij projecten!

Verbinden Straf en Zorg

Sinds ik als zelfstandige werk is, naast de projecten die ik doe op het gebied van schulddienstverlening, mijn specialiteit het verbinden van straf en zorg in de aanpak Huiselijk Geweld. Kijk onder mijn projecten voor een tweetal voorbeelden: Pilotproject Den Haag en MDA++